Qui som


Som una comunitat d’intercanvi de bens i serveis formada per gent de la Garrotxa i rodalies, que participem en la transformació social, aportant a la societat un espai econòmic autònom, basat en les persones i la confiança.

Funcionem amb dos tipus d’intercanvis:
- intercanvis directes, entre dues persones que es posen d’acord en intercanviar entre elles.
- intercanvis amb moneda social, utilitzant la moneda pròpia de la xarxa, el trok.

Què és el trok?
La moneda social trok és una eina que permet fer intercanvis multilaterals entre tots els integrants de la xarxa.
Una moneda social és creada i controlada per tots els membres de la comunitat que en fa ús, i és un instrument que mesura el valor dels intercanvis: valora feina i recursos.
Funciona gràcies a una plataforma virtual on cada integrant de la xarxa disposa d’un compte per a registrar els seus intercanvis. El total dels registres de tota la xarxa sempre suma zero, ja que a mida que es tanquen
intercanvis els saldos es cancel·len entre ells. A diferència de l’euro el valor del trok no augmenta amb l’acumulació, sinó que augmenta amb la circulació, amb l’anar i venir dels intercanvis.

Què és una Ecoxarxa?

Una EcoXarxa és un espai d’intercanvi i d’autoorganització bioregional que promou el desenvolupament de l’activitat autogestionària en tots els àmbits de la vida, de manera integral. La moneda social és una eina d’intercanvi de béns, serveis i coneixements que les ecoxarxes promouen i que serveix per construir un sistema de relacions econòmiques al marge del capitalisme. Una EcoXarxa fomenta l’economia i les relacions humanes de forma local, amb l’objectiu de cobrir les nostres necessitats bàsiques sense que calgui utilitzar l’euro, crea mecanismes de suport entre les persones i ens permet desenvolupar noves habilitats més enllà de les purament professionals. Treballem per recuperar la dimensió ètica i humana en les activitats econòmiques, superar l’individualisme i la competitivitat capitalista i impulsar una economia basada en la confiança, la reciprocitat, la solidaritat, la cooperació i l’ecologia.

L'Ecoxarxa Garrotxa

L’EcoXarxa Garrotxa va néixer l’any 2011 i ha esdevingut una eina d'enxarxament de diferents projectes autogestionats, des del Rebost fins als grups de treball (bosc, fires...), passant per l’educació, els horts comunals o els laboratoris creatius com els que es van fer al Projecte Ishtar...


Es tracta d’un engranatge, d’una corretja de transmissió per relligar una forma autoorganitzada de viure..., de fer-nos sostenibles econòmicament fins a estendre-ho a tots els àmbits de la societat.

Ens podeu connectar a:

Facebook: facebook.com/groups/1418120428426668/.
Twitter: @Ecoxarxagrtx.
Correu-e: garrotxa@cooperativaintegral.cat.