Principis


Transformació Social
 • Interès pel bé comú i importància d’estar bé amb un mateix.
 • Desprendre’s del materialisme.
 • Cooperació i solidaritat en la transformació social.
 • Transició basada en el dia a dia per estar cada vegada més a prop de convertir la utopia en realitat. Relació directa entre l’acció pràctica i la seva teorizació. Acció inclusiva i enXARXAdora per a tota la societat.

Societat
 • Equitat i justicia social.
 • Igualtat en la diversitat.
 • Autorrealizació i suport mutu.
 • Compromís i autoavaluació.
 • Compartir amb tota la societat les nostres pràctiques.

Economia
 • Atendre les necessitats de les persones per sobre de qualsevol altre interès, amb cadascú aportant segons les seves possibilitats.
 • La moneda és un sistema de mesura d’intercanvi entre les persones a la comunitat, excloent l’acumulació com a objectiu.
 • Es promouran altres formes no monetàries d’intercanvi: economia gratuïta, bescanvi directe, economia comunitària.
 • Establir relacions econòmiques justes entre productors i consumidors
 • Els troks mai són convertibles en euros i no s’accepta cap tipus d’interès en els préstecs de troks

Ecologia
 • Ecologia i Permacultura. Decreixement i sostenibilitat.

Organització
 • Democràcia: directa, deliberativa, participativa. Autogestió i descentralització.
 • Transparència.
 • Subsidiarietat: del fet local a global. Assemblearisme.