L'Assemblea

L’Assemblea és el nostre òrgan de governança, que es reuneix com a mínim 3 vegades a l’any, però que pot ser convocada sempre que hi hagi menester.
Les Comissions són les encarregades de executar les decisions de l’Assemblea. Són les següents:
- Acollida i acompanyament - dimarts de 11 a 13h a Les Mates.
- Admin integralCes GRTX
- Comunicació i difusió
- Coordinació i facilitació d’assemblees
- Neteja i manteniment del local
- Rebost i abastiment
- Tresoreria