Qui som


Som un grup de persones que estem creant unes relacions econòmiques basades en la persona i en la confiança, mitjançant l'intercanvi de béns i serveis, sense l'ús de la moneda convencional, i amb la intenció de ser Xarxa de confiança i ajuda mútua.

Què és una Ecoxarxa?

Una EcoXarxa és un espai d’intercanvi i d’autoorganització bioregional que promou el desenvolupament de l’activitat autogestionària en tots els àmbits de la vida, de manera integral. La moneda social és una eina d’intercanvi de béns, serveis i coneixements que les ecoxarxes promouen i que serveix per construir un sistema de relacions econòmiques al marge del capitalisme. Una EcoXarxa fomenta l’economia i les relacions humanes de forma local, amb l’objectiu de cobrir les nostres necessitats bàsiques sense que calgui utilitzar l’euro, crea mecanismes de suport entre les persones i ens permet desenvolupar noves habilitats més enllà de les purament professionals. Treballem per recuperar la dimensió ètica i humana en les activitats econòmiques, superar l’individualisme i la competitivitat capitalista i impulsar una economia basada en la confiança, la reciprocitat, la solidaritat, la cooperació i l’ecologia.

L'Ecoxarxa Garrotxa

L’EcoXarxa Garrotxa va néixer l’any 2011 i ha esdevingut una eina d'enxarxament de diferents projectes autogestionats, des del Rebost fins als grups de treball (bosc, fires...), passant per l’educació, els horts comunals o els laboratoris creatius com els que es van fer al Projecte Ishtar, sempre amb l’aixopluc de la Cooperativa Integral Catalana.

Es tracta d’un engranatge, d’una corretja de transmissió per relligar una forma autoorganitzada de viure..., de fer-nos sostenibles econòmicament fins a estendre-ho a tots els àmbits de la societat.

Ens podeu connectar a:

Facebook: facebook.com/groups/1418120428426668/.
Twitter: @Ecoxarxagrtx.
Correu-e: garrotxa@cooperativaintegral.cat.