Qui som


Som un grup de persones que estem creant unes relacions econòmiques basades en la persona i en la confiança, mitjançant l'intercanvi de béns i serveis, sense l'ús de la moneda convencional, i amb la intenció de ser Xarxa de confiança i ajuda mútua.

Què és una Ecoxarxa?

Una EcoXarxa és un espai d’intercanvi i d’autoorganització bioregional que promou el desenvolupament de l’activitat autogestionària en tots els àmbits de la vida, de manera integral. La moneda social és una eina d’intercanvi de béns, serveis i coneixements que les ecoxarxes promouen i que serveix per construir un sistema de relacions econòmiques al marge del capitalisme. Una EcoXarxa fomenta l’economia i les relacions humanes de forma local, amb l’objectiu de cobrir les nostres necessitats bàsiques sense que calgui utilitzar l’euro, crea mecanismes de suport entre les persones i ens permet desenvolupar noves habilitats més enllà de les purament professionals. Treballem per recuperar la dimensió ètica i humana en les activitats econòmiques, superar l’individualisme i la competitivitat capitalista i impulsar una economia basada en la confiança, la reciprocitat, la solidaritat, la cooperació i l’ecologia.

L'Ecoxarxa Garrotxa

L’EcoXarxa Garrotxa va néixer l’any 2011 i ha esdevingut una eina d'enxarxament de diferents projectes autogestionats, des del Rebost fins als grups de treball (bosc, fires...), passant per l’educació, els horts comunals o els laboratoris creatius com els que es van fer al Projecte Ishtar...


Es tracta d’un engranatge, d’una corretja de transmissió per relligar una forma autoorganitzada de viure..., de fer-nos sostenibles econòmicament fins a estendre-ho a tots els àmbits de la societat.

Ens podeu connectar a:

Facebook: facebook.com/groups/1418120428426668/.
Twitter: @Ecoxarxagrtx.
Correu-e: garrotxa@cooperativaintegral.cat.