Què fem

Mercat setmanal d'intercanvi, dinamitzat tots els dimecres i divendres des de les 18:00 h al Mas de les Mates, a Olot.

Rebost de productes bàsics en troks, la moneda social local.

Oficina de Canvi, que pot ser:
  • d'euros a troks (admin IntegralCES)
  • de productes a troks (llistat de productes necessaris al Rebost)

Fira anual d'intercanvi al Parc de les Móres d'Olot

Coordinació amb altres ecoxarxes catalanes i la Central d'Abastiment Catalana de la Cooperativa Integral Catalana (CIC), per proveir-nos de productes que no produïm localment i per enxarxar- nos amb un moviment global.

Borsa de feines (en construcció i en coordinació amb la CIC).